Bestyrelsesmedlemmer

På den ordinære Generalforsamling onsdag den 5. marts 2014 blev følgende personer valgt:

Bestyrelse

  • Nilles Van de Voort (Formand)
  • Andreas Tharben Hansen (Næstformand)
  • Jonas K. Rodell (Kasserer)
  • Daniel Petersen (ordinært medlem)
  • Martin David Rosenørn Christensen (suppleant)

Da en bestyrelsespost samt de en suppleantposter ikke kunne besættes på generalforsamlingen, blev den nye bestyrelse bemyndiget til at indsupplerer de personer der måtte have lyst til at deltage i bestyrelsens arbejde.

 

Derudover består bestyrelsen af følgende personer:

  • Bjarke Møller (Udpeget af Kollegianerrådet)

Revisor

  • Hans Henrik Juhl

Revisorsuppleant

  • K. Apsel

Kontakt til bestyrelsen

Alumneforeningen@gmail.com