Musikrum

Kollegierne er i besiddelse af et klaver, opstillet i musikrummet på 1. sal i Fælleshuset Eforen ved Kollegium 6. Rummet kan naturligvis også bruges til anden musikalsk udfoldelse.

Lokalet reserveres i reservationskalenderen der er fremlagt samme sted.

Lokalet kan ikke anvendes i Kollegianerrådets kontortid om tirsdagen kl. 19.15-19.30.

Adgang til rummet opnås ved henvendelse til Kollegiernes Kontor. I forbindelse hermed opkræves en lille vedligeholdelsesafgift.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 19.03.2018