Hvad gør du hvis du får tekniske problemer?

Få overblik over problemets omfang og vurder, hvorvidt det er aldeles uopsætteligt, før du kontakter andre end Kollegiernes Kontor i åbningstiden. Vær lidt tålmodig - prøv at ringe nogle gange på de enkelte telefonnumre. Der sidder ikke nogen konstant og venter på opkald.

Kontoret eller Kollegianerrådet vil vurdere problemets omfang og stå for evt. tilkaldelse af håndværkere, da vi har aftaler med bestemte håndværkere. Tilkaldelse af håndværkere udenom nedennævnte procedure kan derfor blive for egen regning.

Hvis almindelige og selvfølgelige ting er kontrolleret (eksempelvis om HFI-relæet er slået til og sikringerne intakte i tilfælde af strømsvigt) - kontakt da i nævnte rækkefølge:

  1. Kollegiernes kontor: 89 42 70 00 mail.: kontoret@koll.au.dk
  2. Varmemestertelefon: 28 44 79 99
  3. Kollegianerrådsformanden: 89 42 77 07
  4. Andre kollegianerrådsmedlemmer (se kontaktoplysninger)
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 08.06.2016