Du er her: Kollegierne i Universitetsparken Om Kollegierne Vedtægter for VF og KR

Vedtægter for VF og KR

Valgmandsforsamlingen (VF) består af en repræsentant fra hver kollegiegang, der mødes 2 gange årligt. På disse møder vælges 4 medlemmer og 4 suppleanter til Kollegianerrådet (KR). Kollegianerrådet mødes 1 gang ugentligt.

Vedtægten fastsætter reglerne for disse to organer.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 08.06.2016