Du er her: Kollegierne i Universitetsparken Optagelse Prioriteringsliste

Prioriteringsliste

Særligt vedrørende ventelisten i ombygningsperioden 2017-2018

Vi er fra den 1. september 2017 atter begyndt at optage nye alumner fra vores venteliste, da alle beboere fra kollegium 1 er blevet genhuset. Der er således ikke længere lukket for optagelse fra ventelisten som tidligere. Vi forventer dog, at vi vil have 10 % færre ledige værelser pr. måned, sålænge kollegium 1 er under ombygning.

Særligt vedrørende 1½-værelset og dobbeltværelserne

Vi har kun en venteliste til vores enkeltværelser, hvorfor du ikke kan skrive dig op på en venteliste specifikt til vores 1½-værelse og dobbeltværelser. Eventuelle ledige dobbeltværelser eller ledigt 1½-værelse vil blive slået op på hjemmesiden.

Almindelige kommentarer

Prioriteringslisterne kan ikke direkte oversættes til måneder. Vi har ikke nødvendigvis 25 ledige værelser hver måned. Derfor kan du risikere at stå på en liste, f.eks. som nummer 25 uden at få tilbudt et værelse. Du kan dog også være heldig at få tilbudt et værelse, selvom du ikke står på første prioriteringsliste, da vi af og til har mere end 25 ledige værelser. Hvis du ikke accepterer et tilbud om indflytning, bortfalder din ansøgning.

Bemærk også at vi opdaterer listerne hver måned. Derfor kan du risikere at miste din placering eller helt ryge ud af listerne, hvis der kommer en ansøger, der har højere anciennitet end dig.

Vores venteliste genererer kun prioteringen blandt de første 75 ansøgere, hvorfor vi desværre ikke kan oplyse dig om dit nummer på ventelisten, hvis du ikke er en del af de første 75 ansøgere.

Hvis du ønsker at udsætte din ønskede indflytningsdato, skal du kontakte Kontoret (kontoret@koll.au.dk).

Andre henvendelser angående prioriteringslisten bedes rettes til Kollegianerrådet (kr@koll.au.dk eller tlf: 8942 7500).

Den anslåede ventetid er pt. ca. 15 måneder, og der er 391 ansøgere registreret i systemet.

Opdateret 27. november 2017.

1. prioriteringsliste

 
1 Søren Brouw Iversen. Med.
2 Julie Bjerg Christensen. Med
3 Anna Udby Mortensdatter. Mag
4 Steffen Olesen Helk. Ha
5 Alekssander Dahl Winblad. Jur
6 Line Kvartborg Vestergaard. Mag.
7 Anne Sofie Sønderby Madsen. Mag
8 Maria Hansen. Mag
9 Sigrid Strunge Vetter. Psych.
10 Otto Sammy Engemann. Scient
11 Camilla Lynggaard Larsen. Scient
12 Morten Søe Snejstrup. Jur
13 Andreas Mosbæk Jensen. Scient
14 Emil Kelder Skouboe. Ing
15 Imal Agazadeh. Scient. Pol.
16 Johanne Haahr Knudsen. Med
17 Martin Nørskov Jensen. Scient
18 Folke Neergaard Jessen Bakker. Oecon
19 Yrsa Marie Damgaard Larsen. Polyt
20 Morten Abildgaard Knudsen. Scient
21 Kristoffer Bøss Kristensen.Med
22 Søren Rørbech. Med
23 Agnethe Højgaard Thøgersen. Med
24 Caroline Gram. Ha
25 Kristoffer Kvist. Scient

2. prioriteringsliste

1 Kristine Nommensen Haahr. Med
2 Camilla Gram Huber. Scient.Pol
3 Henriette Ladegård Skov. Med
4 Cecilie Hahn. Ha.
5 Astrid Rønne Møller. Jur
6 Krestine Hasselholm Larsen. Psych
7 Bjørn Frøslev Kolz. Mag
8 Razaleh Zeynalabedin. Scient.Pol
9 Astrid Kirstine Damkjær Holm. Ha
10 Mathilde Sonne. Oecon
11 Laila Marie Lund. Psych
12 Mads Liengaard Jensen. Polyt
13 Line Bech Rasmussen. Odont
14 Benedicte Bastrup Perruchon. Mag
15 Esben Lundsgaard Palmstrøm. Scient
16 Morten Aardrup Eskildsen. Scient
17 Yael Kirsten Smitt Gill. Med
18 Sigrid Skov Bennedsgaard Med
19 Josefine Smith Dyrmose. Med
20 Thomas Joachim Fink-Jensen. Med
21 Johan Bjorholm Mandrup. Med
22 Erik Hedegaard Knudsen. Scient.Pol
23 Jeppe Søndergaard. Mag
24 Mads Mose Jensen. Med
25 Anders Bisgaard Jensen. Med

3. prioriteringsliste

1 Tobias Brogaard Larsen. Scient.Pol
2 Louise Lindskrog. Scient.Pol
3 Valeri Selnihhin. Scient.Oecon
4 Ian Mees. Med
5 Christoffer Harboe Nielsen. Med
6 Mikkel Barkler. Mag
7 Jeppe Tranberg-Jensen. Scient
8 Philip Ansbjerg Blank. Scient.Pol
9 Moisés Coll Maciá. Scient
10 Emilie Skytte Vosegaard, Scient.
11 Emma Larsen-Vandkilde, Mag.
12 Jason Aron Merit. Scient
13 Tobias Brinck Erichsen. Ing
14 Petros Adel Samu. Scient
15 Jørgen Andersen. Mag
16 Olivia Lyhne Broksø. Mag
17 Rhiannon Ursell-Smith. Mag
18 Tessa Cecilia Broeders, Scient.
19 Rene Czepluch. Scient
20 Lukas Feldbæk. Scient Pol
21 Mathias Karstoft Klausen. Scient
22 Hjalte Sommer Holmberg, Mag.
23 Sebastian Bagge Knudsen
24 Anders Agentoft Feidenhans'L. Scient
25 Louise Kudahl Isaksen. Psych
Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 27.11.2017