Du er her: Kollegierne i Universitetsparken Optagelse Prioriteringsliste

Prioriteringsliste

Særligt vedrørende ventelisten i ombygningsperioden 2017-2018

Vi er fra den 1. september 2017 atter begyndt at optage nye alumner fra vores venteliste, da alle beboere fra kollegium 1 er blevet genhuset. Der er således ikke længere lukket for optagelse fra ventelisten som tidligere. Vi forventer dog, at vi vil have 10 % færre ledige værelser pr. måned, sålænge kollegium 1 er under ombygning.

Særligt vedrørende 1½-værelset og dobbeltværelserne

Vi har kun en venteliste til vores enkeltværelser, hvorfor du ikke kan skrive dig op på en venteliste specifikt til vores 1½-værelse og dobbeltværelser. Eventuelle ledige dobbeltværelser eller ledigt 1½-værelse vil blive slået op på hjemmesiden.

Almindelige kommentarer

Prioriteringslisterne kan ikke direkte oversættes til måneder. Vi har ikke nødvendigvis 25 ledige værelser hver måned. Derfor kan du risikere at stå på en liste, f.eks. som nummer 25 uden at få tilbudt et værelse. Du kan dog også være heldig at få tilbudt et værelse, selvom du ikke står på første prioriteringsliste, da vi af og til har mere end 25 ledige værelser. Hvis du ikke accepterer et tilbud om indflytning, bortfalder din ansøgning.

Bemærk også at vi opdaterer listerne hver måned. Derfor kan du risikere at miste din placering eller helt ryge ud af listerne, hvis der kommer en ansøger, der har højere anciennitet end dig.

Vores venteliste genererer kun prioteringen blandt de første 75 ansøgere, hvorfor vi desværre ikke kan oplyse dig om dit nummer på ventelisten, hvis du ikke er en del af de første 75 ansøgere.

Hvis du ønsker at udsætte din ønskede indflytningsdato, skal du kontakte Kontoret (kontoret@koll.au.dk).

Andre henvendelser angående prioriteringslisten bedes rettes til Kollegianerrådet (kr@koll.au.dk eller tlf: 8942 7500).

Den anslåede ventetid er pt. ca. XX måneder, og der er XXX ansøgere registreret i systemet.

Det tidligere system, hvor prioriteringslisterne blev offentliggjort her på hjemmesiden er nede. Det skyldes, at vi er ved at skifte til et nyt system. Implementeringen af dette vil tage noget tid.

Indtil da kan man kontakte Kollegiernes Kontor for at få oplyst en estimeret ventetid. Kollegianerrådet kan desværre ikke hjælpe med at oplyse en estimeret ventetid, det er derfor vigtigt, at kontakten rettes til Kollegiernes Kontor. 

Opdateret 16. maj 2018.

1. prioriteringsliste

2. prioriteringsliste

3. prioriteringsliste

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 20.06.2018