Bestyrelse

Bestyrelsen for Parkkollegierne A/S udstikker de overordnede retningslinier for kollegiernes drift og skal godkende budget og regnskab. Det er ligeledes bestyrelsen der udarbejder projekter vedrørende de overordnede bygningsmæssige og økonomiske strukturer.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 11.06.2018