Anni Due Hansen

  • Kontorassistent
  • Ansat i 2010

Ansvarsområder:

Anni er kontormedarbejder og dermed en af de personer, du først møder på vores kontor. Hun har ansvar for ansøgningsprocedure, værelsesanvisning, skrankeekspedition og huslejeopkrævning.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 04.06.2018