Bestyrelse

Bestyrelsen for Parkkollegierne A/S udstikker de overordnede retningslinier for kollegiernes drift og skal godkende budget og regnskab. Det er ligeledes bestyrelsen der udarbejder projekter vedrørende de overordnede bygningsmæssige og økonomiske strukturer.