Anni Due Hansen

  • Kontorassistent
  • Ansat i 2010

Ansvarsområder

Anni er kontormedarbejder og dermed en af de personer, du først møder på vores kontor. Hun har ansvar for ansøgningsprocedure, værelsesanvisning, skrankeekspedition og huslejeopkrævning.