Anette W. Andersen

  • Daglig leder
  • Ansat i 2015

Ansvarsområder

Den daglige leder forestår den daglige ledelse af Kollegierne, herunder administration, økonomi- og regnskabsstyring, budgetplanlægning, transaktioner, huslejeopkrævning og drift og vedligeholdelse af bygninger og boliger, herunder udarbejdelse og opfølgning på drifts- og vedligeholdelsesplaner. Desuden holder hun ugentlig kontakt med personale og Kollegianerrådet.