Du er her: Kollegierne i Universitetsparken Optagelse Søg om optagelse

Søg om optagelse

I modsætning til en række af byens øvrige kollegier, har Kollegierne i Universitetsparken sit helt eget optagelsessystem, der indeholder en række enkelte kriterier, fastsat af alumnerne, som enhver ansøger skal opfylde. Det er ligeledes alumnerne valgte repræsentanter i Kollegianerrådet der forvalter prioriteringen af de enkelte ansøgere.

Har du allerede indleveret en ansøgning, men ønsker du at ændre den, kan dette ske på Kollegiernes Kontor.

Har du ligeledes fået tildelt et værelse, som du imidlertid ikke ønsker at tage imod, er din ansøgning bortfaldet og du skal således genansøge om optagelse.

Således søger du om optagelse

Før du ansøger, skal du være opmærksom på følgende:

  1. Hvis du skal til at begynde på en uddannelse ved Aarhus Universitet. Kun studerende ved Aarhus Universitet kan få tildelt et kollegieværelse. Du skal således i din ansøgning vedlægge en kopi af både dit studiekort og din indskrivningsbekræftelse (findes på studieselvbetjening under udskrifter. Laves til PDF og udskrives), hvis ikke vil din ansøgning blive afvist.
  2. Hvis du er fyldt 32 år. Er du over 32 år gammel, kan du ikke søge om tildeling af værelse, med mindre dispensation gives af Kollegianerrådet. Er du boende på kollegierne, bliver dit lejemål dog ikke opsagt efter fyldt 32. år.
  3. Du har tidligere fremlejet et værelse. Selvom dette er tilfældet, stilles du ikke bedre efter fremlejeperiodens ophør end andre ansøgere.
  4. Ph.D.-studerende. Som Ph.D-studerende kan du som udgangspunkt ikke tildeles værelse. For studerende på en 4+4 ordning e.l., hvor man er indskrevet som Ph.D-studerende før afsluttet kandidateksamen, kan der tildeles værelse i hele perioden indtil du opnår din kandidatgrad og stadig kan betegnes som studerende. Derefter må du fraflytte værelset.
  5. BetalingsService (PBS). Du skal være opmærksom på, at huslejeindbetaling skal ske via PBS.

Et par ord om optagelsessystemet

Parkkollegiernes optagelsessystem er som nævnt dynamisk og lægger vægt på en række forskellige kriterier. Her er en kort beskrivelse af systemet:

De forskellige ansøgninger prioriteres måned for måned ud fra tre kriterier:

  1. Om ansøger er tidligere alumne (beboer)

  2. Hvor lang tid ansøger har været opnoteret som ansøger

  3. Hvor lang tid ansøger har været studerende ved Aarhus Universitet

Tidligere alumner prioriteres altid højest og vil få tildelt et værelse så hurtigt som muligt. Som hovedregel fortrænger en ansøger med høj anciennitet en ansøger med lav. Søger en tidligere alumne således om genoptagelse i samme måned som en ny-ansøger, vil den tidligere alumnes anciennitet - og dermed placering på prioriteringslisten - fortrænge  nyansøgeren - eventuelt til den næste måned.

Kan en ny-ansøger fremføre særlige grunde for, at vedkommende bør prioriteres højere end normalt, er der dog en mulighed for, at vedkommende kan fortrænge en ansøger med højere anciennitet. Dokumentation herfor vedlægges ansøgningen.

Prioriteringslisten danner grundlag for værelsestildelingen. Listen udarbejdes månedligt af Kollegianerrådets Optagelsesudvalg og ligger til gennemsyn på Kollegiernes Kontor og her på hjemmesiden.

Husk, at der ikke gives garanti for tildeling af værelse i den måned hvori man er nævnt i prioriteringslisten. Især de lavest prioriterede på listen kan risikere, at blive fortrængt af højere prioriterede. Det kan heller ikke udelukkes, at man rykker nedad på listen, eftersom alle ansøgninger genvurderes månedligt.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 08.06.2016