Du er her: Kollegierne i Universitetsparken Optagelse Søg om optagelse

Søg om optagelse

Optagelse på Parkkollegierne:

I modsætning til en række af byens øvrige kollegier, har Kollegierne i Universitetsparken sit helt eget optagelsessystem, der indeholder en række enkle kriterier, fastsat af alumnerne, som enhver ansøger skal opfylde. Det er ligeledes alumnernes valgte repræsentanter i Kollegianerrådet, der forvalter prioriteringen af de enkelte ansøgere.

Din ansøgning kan afleveres fysisk på Kollegiernes Kontor, der er beliggende i Universitetsparken, inden for almindelig åbningstid eller fremsendes via post eller på mail. Adresseoplysningerne findes i bunden af denne side.

Har du allerede indleveret en ansøgning, men ønsker du at ændre den, kan dette ske på Kollegiernes Kontor.

Har du ligeledes fået tildelt et værelse, som du imidlertid ikke ønsker at tage imod, er din ansøgning bortfaldet, og du skal således genansøge om optagelse.

Således søger du om optagelse

Før du ansøger, skal du være opmærksom på følgende:

 1. Hvis du skal til at begynde på en uddannelse ved Aarhus Universitet. Kun studerende ved Aarhus Universitet kan få tildelt et kollegieværelse. Du skal således i din ansøgning vedlægge en kopi af både dit studiekort og din indskrivningsbekræftelse (findes på studieselvbetjening under udskrifter. Laves til PDF og udskrives), hvis ikke vil din ansøgning blive afvist. Som kopi af studiekort, godtager vi også et screenshot af dit genererede studiekort, som findes på "Mit AU", såfremt du endnu ikke har modtaget dit fysiske studiekort.

  Med andre ord, så betyder ovenstående, at man først kan ansøge om et værelse, når man er startet på Aarhus Universitet og tidligst vil få anciennitet fra den officielle dato for studiestart. Et eksempel kunne være, at man er dimitteret fra et gymnasium i sommeren 2018 og har officiel studiestart på Aarhus Universitet d. 01.09.2018. Rusuge eller andre studiestart arrangementer tæller ikke med. Så kan man udfylde en ansøgning med de ovenstående krav til formalia i løbet af september måned (f.eks. når man har fået sit studiekort) og aflevere eller sende ansøgningen til kontoret. På denne måde får man anciennitet fra september måned. Skulle det ske, at man får styr på formalia tidligere (F.eks. at man bliver indskrevet og får genereret et studiekort i august), så kan man også godt aflevere/sende en ansøgning i august måned, men man vil stadigvæk først få anciennitet fra d. 01.09.2018, der er den officielle dato for studiestart.

  • Guide til at udskrive din indskrivningsbekræftelse findes her.
 2. Hvis du er fyldt 32 år. Er du over 32 år gammel, kan du ikke søge om tildeling af værelse. Er du boende på kollegierne, bliver dit lejemål dog ikke opsagt efter fyldt 32. år.
 3. Du har tidligere fremlejet et værelse. Selvom dette er tilfældet, stilles du ikke bedre efter fremlejeperiodens ophør end andre ansøgere. Kun tidligere alumner nyder fordele.
 4. Ph.D.-studerende. Som Ph.D-studerende kan du som udgangspunkt ikke tildeles værelse. For studerende på en 4+4 ordning e.l., hvor man er indskrevet som Ph.D-studerende før afsluttet kandidateksamen, kan der tildeles værelse i hele perioden indtil du opnår din kandidatgrad og stadig kan betegnes som studerende. Derefter må du fraflytte værelset.
 5. BetalingsService (PBS). Du skal være opmærksom på, at huslejeindbetaling skal ske via PBS.

Et par ord om optagelsessystemet

Parkkollegiernes optagelsessystem er som nævnt dynamisk og lægger vægt på en række forskellige kriterier. Særlig bør det understeges, at vi ikke i vores optagelsessystem tager hensyn til din nuværende adresse og afstand til uddannelsested. Det har således ingen betydning for din placering på ventelisten, om du kommer fra Aarhus eller fra København.

Her er en kort beskrivelse af systemet:

Din anciennitet på ventelisten bliver beregnet ud fra tre kriterier:

 1. Tidligere alumner (faste beboere) vægtes tungere en nyansøgere (fremlejetagere bliver ikke betragtet som tidligere beboere)

 2. Ældre studerende ved Aarhus Universitet vægtes tungere end nye studerende ved Aarhus Universitet beregnet ud fra studienummer. Studerende, som har en adgangsgivende bachelor til Aarhus Universitet fra et andet universitetet, kan ansøge Kollegianerrådet om at få tildelt et anciennitetstillæg for denne uddannelse.  

 3. Ældre ansøgninger vægtes tungere end nye ansøgninger beregnet ud fra indleveringsdato

Tidligere alumner prioriteres altid højest og vil få tildelt et værelse så hurtigt som muligt. Som hovedregel fortrænger en ansøger med høj anciennitet en ansøger med lav. Søger en tidligere alumne således om genoptagelse i samme måned som en ny-ansøger, vil den tidligere alumnes anciennitet - og dermed placering på prioriteringslisten - fortrænge ny-ansøgeren - eventuelt til den næste måned.

Kan en ny-ansøger fremføre særlige grunde til, at vedkommende bør prioriteres højere end normalt, er der dog en mulighed for, at vedkommende kan fortrænge en ansøger med højere anciennitet. For at kunne påberåbe sig de særlige omstændigheder for hurtigere optagelse, skal ansøgeren kunne fremføre dokumentation for, at alene Parkkollegierne kan tjene som ansøgerens bolig. Dokumentation herfor vedlægges ansøgningen. Bolignød anses ikke som en særlig omstændighed.

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 15.08.2018