Om optagelse på Parkkollegierne

Parkkollegierne har særlige optagelseskriterier. For at komme i betragtning til et værelse på Parkkollegierne, skal du opfylde disse kriterier. Læs mere om kriterierne nedenfor.

Vi fortsætter i 2024 med et tiltag, der startede i 2019/2020, som gør det muligt at ansøge om et værelse på Parkkollegierne som førsteårsstuderende via en indslusningsordning. Vi vil gerne hjælpe med at understøtte fastholdelsen af nye studerende på Aarhus Universitet for at minimere andelen af frafald inden for det første studieår. Dette er IKKE en boliggaranti for nye studerende, men skal ses som en mulighed for at få en bolig i et studiemiljø, der er tæt knyttet til Aarhus Universitet. Læs mere om førsteårsoptagelse nedenfor.

Hvordan søger jeg om optagelse?

For at komme i betragtning til et værelse på Parkkollegierne, skal du opfylde kriterierne inden for én af nedenstående kategorier:

  • Den generelle venteliste: Du skal være studerende ved Aarhus Universitet. Læs mere om kriterierne nedenfor. 

  • Venteliste for førsteårsstuderende (indslusningsordning): Du skal være kommende studerende ved Aarhus Universitet eller ikke have færdiggjort dit første studieår på det tidspunkt, du søger om optagelse. Læs mere om kriterierne vedrørende førsteårsoptagelse nedenfor.

Når du søger skal du være opmærksom på, at der er to typer ansøgningsskema. Typen af skema, du skal udfylde, afhænger af om du vil ansøge som førsteårsstuderende eller som almen studerende. Husk på, at det er et krav, at du er kommende eller nuværende studerende ved Aarhus Universitet. Du kan tilgå skemaerne til højre på denne side, hvor du også har mulighed for at downloade dem. Du skal venstreklikke på et skema for at åbne det. Din ansøgning kan afleveres fysisk på Parkkollegiernes kontor, der er beliggende i Universitetsparken, eller kan sendes elektronisk til mailadressen: kontoret@pkas.dk.

Den generelle venteliste

For at komme i betragtning til et værelse på Parkkollegierne, skal du være studerende ved Aarhus Universitet. Du skal derfor kunne fremvise gyldigt studiekort samt indskrivningsbekræftelse både ved ansøgning om værelse, samt ved løbende kontrol mens du bor på Parkkollegierne.

Parkkollegiernes optagelsessystem lægger derudover vægt på en række forskellige kriterier, der kan have betydning for din placering på ventelisten.

  • Tidligere og nuværende alumner (beboere) på Parkkollegierne, der ønsker et nyt værelse, vægtes højere end nyansøgere. Dette gælder IKKE for fremlejetagere, der betragtes som nyansøgere.

  • Ældre ansøgninger vægtes højere end nye ansøgninger beregnet ud fra indleveringsdato.

En ansøger med høj anciennitet vil derfor som hovedregel altid fortrænge en ansøger med lav anciennitet. Hvis du kan fremføre særlige grunde eller omstændigheder til, at du bør prioriteres højere end normalt, er der mulighed for at ansøge Kollegianerrådet om dispensation. Der skal vedlægges dokumentation herfor. Bolignød anses ikke som en særlig omstændighed.

Ph.d.-studerende kan som udgangspunkt ikke ansøge om værelse, med mindre du er indskrevet som ph.d.-studerende (3+5 og 4+4-ordningen) før afsluttet kandidateksamen. Du kan hermed blive boende frem til opnåelse af din kandidatgrad.

Venteliste for førsteårsstuderende

Bestyrelsen for Parkkollegierne P/S har besluttet, at Parkkollegierne understøtter Aarhus Universitets ønske om at hjælpe med at fastholde nye studerende ved universitetet for at minimere risikoen for frafald. Derfor tilbyder Parkkollegierne de ledige værelser til nye studerende ved studiestart i henholdsvis september og februar samt 25 % af de ledige værelser i de øvrige måneder.

Der er derfor iværksat en indslusningsordning, hvor alle ledige værelser pr. 1. september 2024 og 1. februar 2025 påregnes tilbudt førsteårsstuderende. Det er målsætningen, at der kontinuerligt er 2 førsteårsstuderende pr. gang, og derfor tilbydes der desuden 25 % af de ledige værelser de øvrige måneder. Da dette er en indslusningsordning, vil optaget ved denne ordning blive evalueret i sommeren 2024.

For at komme i betragtning til et værelse under denne ordning, skal du opfylde nedenstående kriterier:

  • Du er førsteårsstuderende ved Aarhus Universitet, eller du har søgt om optagelse ved universitetet med studiestart i september 2024. Alternativt er du ny studerende ved Aarhus Universitet og har ikke færdiggjort dit første studieår, men du har endnu ikke fundet en bolig og pendler derfor til Aarhus.

  • Du skal have en køreafstand på minimum 40 km fra din nuværende bolig til Parkkollegierne, eller alternativt have en samlet daglig transporttid på minimum 2 timer ved offentlig transport. Afstanden måles fra din nuværende bopæl til Parkkollegiernes Kontor, Carl Holst-Knudsens Vej 8, 8000 Aarhus C.

Det er essentielt, at du opfylder begge kriterier.

Hvis du er på ventelisten og ikke får tilbudt et værelse til studiestart, prioriteres du før den generelle venteliste på de første 25 % ledige værelser hver måned. Førsteårsstuderende på venteliste, der ikke får tilbudt et værelse på denne ordning, vil automatisk blive overflyttet til den generelle venteliste pr.1. maj 2024, hvor ventelisten for førsteårsstuderende nulstilles. Hermed opnår du anciennitet fra den dato, du blev optaget på dit studie.

Tidligste ansøgningsdato for førsteårsstuderende til studiestart 1.september 2024 er 1. august 2024. Du kan forvente svar på din ansøgning tidligst medio august til indflytning 1. september. Når du får tilbudt værelse, skal du dokumentere, at du er optaget. Hvis du ikke kan dette, slettes du på ventelisten og må søge igen næste gang, der er optagelse.

Ved manglende svar inden for tidsfristen bliver du slettet fra ventelisten. Det samme gælder, hvis du takker nej.

Anslået ventetid

Ventetiden på et værelse svinger meget, hvorfor den forventede ventetid er vanskelig at estimere. Dog bør det forventes, at der kan gå op til over et år fra du indsender din ansøgning, til du bliver tilbudt et værelse. 

Særligt vedrørende 1½-værelset og dobbeltværelserne

Vi har kun en venteliste til vores enkeltværelser, hvorfor du ikke kan skrive dig op på en venteliste specifikt til vores 1½-værelse og dobbeltværelser. Eventuelle ledige dobbeltværelser eller ledigt 1½-værelse vil blive slået op på hjemmesiden.

Almindelige kommentarer

Hvis du ønsker at udsætte din ønskede indflytningsdato, skal du kontakte Kontoret (kontoret@pkas.dk).

Opdateret 28.februar 2024