Klag over en anden alumne

Ønsker du at klage, så benyt formularen på denne side og følg retningslinierne som beskrevet i Husordenens kapitel 5.

For at du kan klage skal følgende være opfyldt:

  • Der må ikke være gået mere end tre dage siden hændelsen, du klager over
  • Du skal have gjort den anden part i sagen tydeligt opmærksom på, at du har tænkt dig at klage
  • Du skal benytte skabelonen på denne side

Klager som ikke overholder disse formkrav, vil blive afvist, med mindre der gælder særlige omstændigheder

Når du har indsendt din klage, vil den blive behandlet af Kollegianerrådet. Fremgangsmåden er normalt, at klagen sendes til udtalelse hos indklagede. som får en uge til at svare, hvorefter Kollegianerrådet tager stilling til sagen, hvis de mener den tilstrækkeligt belyst. Du har som klager ret til at se indklagedes svarskrift.

Som udgangspunkt er rådets afgørelser endelige, men særlige og principielle klagesager kan af Kollegianerrådet tages op i Kollegiernes bestyrelse

Klageformular

Alumneklage

Klage over en anden alumne
captcha