Rengøring

Rengøringsplan

Parkkollegiernes rengøringspersonale gør rent i fælles baderum, toilet og kollegiegangene.  Der er ophængt rengøringsplan på alle fællestoiletter.

Trapper og indgangspartier biver renholdt af et professionelt rengøringsfirma.

Rengøring af værelser, badeværelser på eget værelse, køkken/fællesrum, samt køle-/fryseskabe foretages af gangens beboere.

Køkkenrengøring

Det er gangenes eget ansvar at holde deres køkken rent. Dette foregår ved en såkaldt køkkenvagtordning, hvor man skiftes til at have ansvaret for at køkkenet er pænt og holde opvasksyndere i ørerne. Disse ordninger er organiseret forskelligt fra kollegiegang til kollegiegang, men de fleste steder varer den en uge og afsluttes med en lidt grundigere rengøring end i løbet af ugen.

Alle alumner har pligt til at deltage i køkkenvagtordningen på deres gang.

Semesterrengøring

Det er en pligt for gangens beboere, at de mindst én gang i semestret, foretager hovedrengøring af køkken, gang, samt vinduerne på badeværelserne. Samtlige beboere på gangen er forpligtet til at deltage. Reglerne herfor findes i Kollegiernes husorden.

Rengøringsmaterialer til semesterrengøringen kan rekvireres kvit og frit fra kontoret.

Gangrydning

Af hensyn til brandvedtægten og rengøringen er det ikke tilladt at have ejendele stående ude på gangen. På de ikke renoverede Kollegier er det udelukkende tilladt at have ét lag sko stående oven på sin skohylde. På de renoverede kollegier må der ikke stå sko eller ejendele på gangen. Det er desværre ikke alle, som helt forstår dette, hvorfor der jævnligt foretages gangrydninger. Disse er uvarslede og efterladte effekter, vil som regel blive smidt ud direkte. Det er dit eget ansvar at holde ryddet ved din dør.