Rengøring

Centralrengøring

Der er centralrengøring af baderum, toilet, trappeopgange og kollegiegangene ved et professionelt rengøringsfirma. Rengøring af værelser, køkken/fællesrum, samt køle-/fryseskabe foretages af gangens beboere.

Rengøringsplan

Toiletter/badeHovedindgang
Fortrappe
Bagtrappe
Mellemgang
Gange
VaskehusTørrerumCykelrumKældergang
Kollegium 1 Mandag
Torsdag
Mandag Mandag
Kollegium 2 Mandag
Torsdag
Mandag Mandag Mandag
Kollegium 3 Mandag
Torsdag
Tirsdag Tirsdag
Kollegium 4 Mandag
Torsdag
Tirsdag Tirsdag Tirsdag Tirsdag
Kollegium 5 Mandag
Torsdag
Onsdag
Kollegium 6 Tirsdag
Fredag
Onsdag Onsdag
Kollegium 7 Tirsdag
Fredag
Onsdag
Kollegium 8 Tirsdag
Fredag
Onsdag Torsdag Torsdag Torsdag
Kollegium 9 Tirsdag
Fredag
Torsdag Torsdag

Rengøringen skal være afsluttet kl. 16.00. Falder rengøringen på en helligdag, foretages der rengøring enten dagen før eller dagen efter.

Køkkenrengøring

Det er gangenes eget ansvar at holde deres køkken rent. Dette foregår ved en såkaldt køkkenvagtordning, hvor man skiftes til at have ansvaret for at køkkenet er pænt og holde opvasksyndere i ørerne. Disse ordninger er organiseret forskelligt fra kollegiegang til kollegiegang, men de fleste steder varer den en uge og afsluttes med en lidt grundigere rengøring end i løbet af ugen.

Alle alumner har pligt til at deltage i køkkenvagtordningen på deres gang.

Semesterrengøring

Det er en pligt for gangens beboere, at de mindst én gang i semestret, foretager hovedrengøring af køkken, gang, samt vinduerne på badeværelserne. Samtlige beboere på gangen er forpligtet til at deltage. Reglerne herfor findes i Kollegiernes husorden.

Rengøringsmaterialer til semesterrengøringen kan rekvireres kvit og frit fra kontoret.

Gangrydning

Af hensyn til brandvedtægten og rengøringen er det ikke tilladt at have ejendele stående ude på gangen. Det er udelukkende tilladt at have ét lag sko stående oven på sin skohylde. Det er desværre ikke alle, som helt forstår dette, hvorfor der jævnligt foretages gangrydninger. Disse er uvarslede og efterladte effekter, vil som regel blive smidt ud direkte. Det er dit eget ansvar at holde ryddet ved din dør.