Information om Kollegianerrådet

Kollegianerrådet varetager alumnernes interesser på Kollegierne og indgår i et tæt samarbejde med Kollegiernes Kontor i forbindelse med Kollegiernes drift. Rådet, der består af 4 medlemmer valgt for 2 år af og blandt alumnerne, indgår sammen med bestyrelsen for Parkkollegierne A/S i samarbejdsudvalget.

Rådets arbejde består bla. i at repræsentere alumnerne, udarbejde de månedlige prioriteringslister over ansøgere og at behandle klager. Formanden for rådet afholder ugentlige møder med den daglige leder hos Parkkollegierne A/S.

Desuden afholder rådet en række arrangementer, herunder de halvårlige valgmandsforsamlinger og den årlige Sankt Hans-fest i Universitetsparken.

Kollegianerrådets kontortid

Kollegianerrådet har kontortid: Onsdage fra kl. 17:00 til 17:45 på dets kontor på 1. sal i Fælleshuset "Eforen". Møderne er næsten altid en del længere end 45 min, og derfor kan man muligvis godt møde os senere end den officielle kontortid. 

Uden for Kollegianerrådets telefontid kan Kollegianerrådet kontaktes per telefon eller mail. Læs mere om hvor og hvordan du kan træffe Kollegianerrådet her.