Information om Kollegianerrådet

Kollegianerrådet varetager alumnernes interesser på Kollegierne og indgår i et tæt samarbejde med Parkkollegierne i forbindelse med Kollegiernes drift. Rådet, der består af 4 medlemmer valgt for 2 år af og blandt alumnerne, indgår bl.a.  i Parkkollegiernes samarbejdsudvalg.

Rådets arbejde består bla. i at repræsentere alumnerne samt behandling af klager. Formanden for rådet afholder jævnligt møder med den daglige leder hos Parkkollegierne P/S.

Desuden afholder rådet en række arrangementer, herunder de halvårlige valgmandsforsamlinger og den årlige Sankt Hans-fest i Universitetsparken.

Kollegianerrådets kontortid

Kollegianerrådet har kontortid: Onsdage fra kl. 17:00 til 17:45 på dets kontor på 1. sal i Fælleshuset "Eforen". Møderne er næsten altid en del længere end 45 min, og derfor kan man muligvis godt møde os senere end den officielle kontortid. 

Uden for Kollegianerrådets telefontid kan Kollegianerrådet kontaktes pr. mail. Læs mere om hvor og hvordan du kan træffe Kollegianerrådet her.

Kollegianerrådets adresse, telefon og mail

Kollegianerrådet

Universitetsparken

Bygning 1197 ( kort )

Karl Verners Vej 2

8000 Aarhus C

E-mail: kollegianerraadet@gmail.com

Det er muligt at kontakte formanden Frederik Madsen på telefon 42800313.