Bestyrelse

Bestyrelsen for Parkkollegierne A/S udformer retningslinierne for kollegiernes drift og skal godkende budget og regnskab. Det er ligeledes bestyrelsen, der udarbejder projekter vedrørende bygningsmæssige og økonomiske strukturer.

Bestyrelsesmedlemmer:

Peter Løchte Jørgensen
Formand
Professor

Jørgen Lang
Adm. direktør
Direktør

Tine Sommer
Medlem
Professor

Carsten Rasmussen
Medlem
Arkitekt