Whistleblowerordning

Parkkollegierne er et datterselskab af Aarhus Universitets Forskningsfond. Parkkollegierne er ét af flere selskaber, der tilhører AUFF-koncernen. Derfor har vi valgt at lave en fælles whistleblowerordning, som gælder for alle selskaber i koncernen.

Vi opfordrer dig til at læse retningslinjerne for ordningen, før du anvender den til at anmelde evt. mistanke eller bekymring. Du kan læse retningslinjerne og tilgå whistleblowerordningen her.