Valgmandsforsamlingen

Valgmandsforsamlingen er den øverste myndighed for alumnerne, og kan betragtes som en generalforsamling.

Forsamlingen består af en repræsentant for hver af Kollegiernes gange (en valgmand), der er stemmeberettiget. Alle alumner har mulighed for at deltage i forsamlingen. Det er Valgmandsforsamlingen der udstikker de overordnede retningslinier og mål, som Kollegianerrådet skal arbejde med. Ligeledes er det på Valgmandsforsamlingen muligt at fremføre idéer og visioner for Kollegiernes fremtidige virke; herunder investeringsplaner, planer for renovering og større nyistandsættelser.

Der er tradition for en spørgerunde, hvor alumnerne har mulighed for at stille tekniske spørgsmål til den daglige leder og håndværkerne hos Parkkollegierne A/S.

Valgmandsforsamlingen afholdes 2 gange årligt: I april og i oktober. På forsamlingen i april gennemgås det foregående års regnskab. Oktoberforsamlingen behandler budget for det kommende år. Det er ligeledes på Valgmandsforsamlingen, at valgmændene vælger de fire kollegianerrådsmedlemmer og de fire suppleanter.

Det er kun valgmænd, der er stemmeberettigede og valgbare. Hvordan man vælges til gangrepræsentant er forskelligt fra kollegiegang til kollegiegang og afhænger meget af kutyme og tradition.

Reglerne for afholdelse findes i Vedtægt for Valgmandsforsamlingen og Kollegianerrådet.

Bemærk:

Grundet COVID-19 var valgmandsforsamlingen i foråret 2020 aflyst.

Referater fra Valgmandsforsamlingens møder: