Administration

Kollegierne i Universitetsparken var en selvejende institution indtil juli 2014, hvis rødder går tilbage til 1930'ernes grundlæggelse af det første af de i alt 9 kollegier i Universitetsparken i Århus.

Aarhus Universitets Forskningsfond modtog i juli 2014 Kollegierne i Universitetsparken som gave fra den selvejende institution.

Bestyrelsen for Kollegierne er ansvarlig for Kollegiernes ledelse, drift og videreudvikling. Den daglige ledelse forstås imidlertid af en en daglig leder og dennes administration, der tilsammen udgør Kollegiernes Kontor. Beboernes indflydelse sikres overordnet igennem Valgmandsforsamlingen og i det daglige igennem Kollegianerrådet, der indgår i et tæt samarbejde med Kollegiernes Kontor.