Hvad du skal gøre, når du mister din nøgle

Inden for kontorets åbningstid

Kontakt kontoret, som derefter kan hjælpe dig ind.

Uden for kontorets åbningstid

Vi her en aftale med vagtselskabet Securitas som betyder, at de har en ekstranøgle til alle værelser. Så er klokken 3 om natten og du har låst dig selv ude, så ring til Securitas! Denne service er inkluderet i huslejen og der går sjældent særligt længe. Lad derfor være med at ringe til en låsesmed, da dette vil medføre en betydelig omkostning for dig.

Før Securitas låser op, skal du kunne forevise studiekort eller anden billedlegitimation.

Securitas' telefonnummer er: 7026 3650

Kundenummer: "2003814"