Danmarks bedste internet for kollegianere

Meget hurtigt internet

Som beboer har du gratis adgang til internettet. Internetadgangen sker via Aarhus Universitet og Forskningsnettet, som leverer netadgang til den danske forskningsverden og visse kollegier, herunder vores. Med andre ord: Du har en internetadgang med en hastighed, der ligger betydeligt over gennemsnittet.

Fordi vi er knyttet til internettet via Aarhus Universitet har du bl.a. mulighed for gratis at benytte dig af Statsbibliotekets store samling af online tidsskrifter og databaser uden at skulle være logget ind med dit lånernummer. Der er f.eks. fri og åben adgang til: Encyclopædia Britannica, Thomson Online, Oxford Dictionary, TDnet og EBSCOhost, hvoraf de sidste to giver adgang til et utal af tidsskrifter fra hele verden.

For at få adgang til nettet skal du blot have et almindeligt netværkskabel, som du sætter i din computers netværksport.

Sådan kommer du på nettet

Når du flytter ind skriver du under på en netværksaftale mellem dig, Kollegierne og Forskningsnettet. Når du har gjort dette vil blive åbnet op for internetadgangen på dit værelse. Det burde virke hvis du blot benytter dig af dit styresystems standardopsætning, men hvis du ikke er en haj til "sådan noget med computere" eller blot får problemer, er der her nogle guides til netværksopsætning i de forskellige styresystemer, som er på markedet.

Først lidt om hvad IP-adressen og DNS-serveren er

IP-adresse: Dette er dit "telefonnummer" når du er på internettet. Det er et fast nummer, som er bundet til dit værelsesnummer. Pointen er her den, at de hjemmesider du besøger kan se din IP-adresse og sådan set også dit værelsesnummer. Så pas hellere på, hvis du vil til at downloade materiale, som er ophavsretligt beskyttet eller på anden måde bryde loven, for du vil være meget nem at finde frem til og Kollegiernes sanktioner overfor misbrug af netværket er nådesløse.

DNS-server: Dette er en slags telefonbog. Den oversætter en IP-adresse til et domænenavn.

Vejledninger

Betingelser for brug af netværket

Ved indflytning underskriver alle beboere en kontrakt med kollegierne vedr. brugen af datanetværket. Misbrug af dataadgangen kan medfører kontraktbrud med dertil følgende frakobling fra netværket. Der er praksis for, at frakoblingsperioden har en betydelig længde.

Vi betragter følgende som misbrug:

  • at forsøge uautoriseret adgang til ressourcer (fx edb-anlæg) på netværket i ind- og udland
  • at forsøge at bryde igennem Forskningsnettets sikkerhedssystemer
  • at skjule sin identitet, bortset fra de tilfælde, hvor det eksplicit er tilladt
  • at bruge nettet til formidling/publicering af informationer/data/billeder mv, som det ifølge dansk lov er forbudt at distribuere eller formidle
  • at forstyrre netværkets normale funktioner
  • bevidst at spilde ressourcer (personer, edb-anlæg, transmissionskapacitet)
  • at ødelægge/forvanske indhold af edb-baseret information/databaser, herunder bevidst spredning af virus
  • at undersøge eller afsløre andre brugeres private forhold (fx indhold af elektronisk post eller andre personers PC'er)
  • at genere andre netværksbrugere med upassende meddelelser (fx fremsendt som e-mail, junkmail, hatemail mv.)
  • videresalg og videredistribution af netforbindelsen eller netydelser uden særlig aftale med Forskningsnettet

Ovenstående liste indeholder eksempler på misbrug og er således ikke komplet.