Søg om optagelse

Parkkollegierne har – i modsætning til mange af byens øvrige kollegier – sit eget sæt af optagelseskriterier. For at komme i betragtning til et værelse på Parkkollegierne, skal du opfylde disse kriterier. Læs mere om dette nedenfor.

Din ansøgning kan afleveres fysisk på Parkkollegiernes kontor, der er beliggende i Universitetsparken, eller fremsendes via mail: kontoret@pkas.dk.

Vi fortsætter i 2021 med det nye tiltag, der startede i 2019/2020, hvor det har været muligt som førsteårsstuderende at ansøge om et værelse på Parkkollegierne via en indslusningsordning. Vi vil gerne hjælpe med at understøtte fastholdelsen af nye studerende på Aarhus Universitet for at minimere andelen af frafald inden for det første studieår. Dette er IKKE en boliggaranti for nye studerende, men skal ses som en mulighed for at få en bolig i et studiemiljø, der er tæt knyttet til Aarhus Universitet. Læs mere om førsteårsoptagelse nedenfor.

Således søger du om optagelse

For at komme i betragtning til et værelse på Parkkollegierne skal du opfylde kriterierne inden for én af nedenstående kategorier:

  • Den generelle venteliste: Du skal være studerende ved Aarhus Universitet.

  • Venteliste for førsteårsstuderende (indslusningsordning): Du skal være kommende studerende ved Aarhus Universitet eller ikke have færdiggjort dit første studieår på det tidspunkt, du søger om optagelse. Læs mere om de særlige kriterier vedrørende førsteårsoptagelse nedenfor.


Der skal udfyldes et særligt ansøgningsskema til hver kategori.

Den generelle venteliste: For studerende ved Aarhus Universitet

For at komme i betragtning til et værelse på Parkkollegierne, skal du være studerende ved Aarhus Universitet. Du skal derfor kunne fremvise gyldigt studiekort samt indskrivningsbekræftelse både ved ansøgning om værelse, samt ved løbende kontrol mens du bor på Parkkollegierne.

Parkkollegiernes optagelsessystem lægger derudover vægt på en række forskellige kriterier, der kan have betydning for din placering på ventelisten.

  • Tidligere og nuværende alumner (beboere) på Parkkollegierne, der ønsker et nyt værelse, vægtes højere end nyansøgere. Dette gælder IKKE for fremlejetagere, der betragtes som nyansøgere.

  • Ældre ansøgninger vægtes højere end nye ansøgninger beregnet ud fra indleveringsdato.

En ansøger med høj anciennitet vil derfor som hovedregel altid fortrænge en ansøger med lav anciennitet. Hvis du kan fremføre særlige grunde eller omstændigheder til, at du bør prioriteres højere end normalt, er der mulighed for at ansøge Kollegianerrådet om dispensation. Der skal vedlægges dokumentation herfor. Bolignød anses ikke som en særlig omstændighed.

Ph.d.-studerende kan som udgangspunkt ikke ansøge om værelse, med mindre du er indskrevet som ph.d.-studerende (3+5 og 4+4-ordningen) før afsluttet kandidateksamen. Du kan hermed blive boende frem til opnåelse af din kandidatgrad.

Venteliste for førsteårsstuderende (indslusningsordning): Særligt for nye studerende ved Aarhus Universitet

Bestyrelsen for Parkkollegierne A/S har besluttet, at Parkkollegierne understøtter Aarhus Universitets ønske om at hjælpe med at fastholde nye studerende ved universitetet for at minimere risikoen for frafald. Derfor tilbyder Parkkollegierne de ledige værelser til nye studerende ved studiestart i henholdsvis september og februar samt 25 % af de ledige værelser i de øvrige måneder.

Der er derfor iværksat en indslusningsordning, hvor alle ledige værelser pr. 1. september 2021 og 1. februar 2022 påregnes tilbudt førsteårsstuderende. Det er målsætningen, at der kontinuerligt er 2 førsteårsstuderende pr. gang, og derfor tilbydes der desuden 25 % af de ledige værelser de øvrige måneder. Da dette er en indslusningsordning, vil optaget ved denne ordning blive evalueret i sommeren 2021.

For at komme i betragtning til et værelse under denne ordning, skal du opfylde nedenstående kriterier:

  • Du er førsteårsstuderende ved Aarhus Universitet, eller du har søgt om optagelse ved universitetet med studiestart i september 2021. Alternativt er du ny studerende ved Aarhus Universitet og har ikke færdiggjort dit første studieår, men du har endnu ikke fundet en bolig og pendler derfor til Aarhus.

  • Du skal have en køreafstand på minimum 40 km fra din nuværende bolig til Parkkollegierne, eller alternativt have en samlet daglig transporttid på minimum 2 timer ved offentlig transport. Afstanden måles fra din nuværende bopæl til Parkkollegiernes Kontor, Carl Holst-Knudsens Vej 8, 8000 Aarhus C.

Det er essentielt, at du opfylder begge kriterier.

Hvis du er på ventelisten og ikke får tilbudt et værelse til studiestart, prioriteres du før den generelle venteliste på de første 25 % ledige værelser hver måned. Førsteårsstuderende på venteliste, der ikke får tilbudt et værelse på denne ordning, vil automatisk blive overflyttet til den generelle venteliste pr.

1. maj 2021, hvor ventelisten for førsteårsstuderende nulstilles. Hermed opnår du anciennitet fra den dato, du blev optaget på dit studie.

Tidligste ansøgningsdato for førsteårsstuderende til studiestart i september 2021 er 1. maj 2021. Du kan forvente svar på din ansøgning tidligst medio august til indflytning 1. september. Når du får tilbudt værelse, skal du dokumentere, at du er optaget. Hvis du ikke kan dette, slettes du på ventelisten og må søge igen næste gang, der er optagelse.

Ved manglende svar inden for tidsfristen bliver du slettet af ventelisten. Det samme gælder, hvis du siger nej tak.