Kollegianerrådet

Foto: Nikolaj Hawaleschka Stenberg

Kollegianerrådet varetager alumnernes interesser på Kollegierne og indgår i et tæt samarbejde med Kollegiernes Kontor i forbindelse med Kollegiernes drift. Rådet, der består af 4 medlemmer valgt for 2 år af og blandt alumnerne, indgår sammen med bestyrelsen for Parkkollegierne A/S i samarbejdsudvalget.

Rådets arbejde består bla. i at repræsentere alumnerne, udarbejde de månedlige prioriteringslister over ansøgere og at behandle klager. Formanden for rådet afholder ugentlige møder med den daglige leder hos Parkkollegierne A/S.

Desuden afholder rådet en række arrangementer, herunder de halvårlige valgmandsforsamlinger og den årlige Sankt Hans-fest i Universitetsparken.

Kollegianerrådets kontortid

Grundet COVID-19, er Kollegianerrådets kontor- og telefontid hver torsdag er aflyst indtil videre, men møderne holdes stadig, selvom de ikke er offentlige.

Kollegianerrådet har kontortid og telefontid: Torsdage fra kl. 18:00 til 18:45 på dets kontor på 1. sal i Fælleshuset "Eforen". Møderne er næsten altid en del længere end 45 min, og derfor kan man muligvis godt ringe til os senere end den officielle telefontid.

Uden for Kollegianerrådets telefontid kan Kollegianerrådet kontaktes per telefon eller mail.

Kollegianerrådets adresse, telefon og mail

Kollegianerrådet

Universitetsparken

Bygning 1197 ( kort )

Karl Verners Vej 2

8000 Aarhus C

Telefon: 89 42 75 00
E-mail: kollegianerraadet@gmail.com