Kollegianerrådet

Foto: Nikolaj Hawaleschka Stenberg

Kollegianerrådet varetager alumnernes interesser på Kollegierne og indgår i et tæt samarbejde med Kollegiernes Kontor i forbindelse med Kollegiernes drift. Rådet, der består af 4 medlemmer valgt for 2 år af og blandt alumnerne, indgår sammen med bestyrelsen for Parkkollegierne A/S i samarbejdsudvalget.

Rådets arbejde består bla. i at repræsentere alumnerne, udarbejde de månedlige prioriteringslister over ansøgere og at behandle klager. Formanden for rådet afholder ugentlige møder med den daglige leder hos Parkkollegierne A/S.

Desuden afholder rådet en række arrangementer, herunder de halvårlige valgmandsforsamlinger og den årlige Sankt Hans-fest i Universitetsparken.

Kollegianerrådets kontortid

Grundet COVID-19, er Kollegianerrådets kontor- og telefontid hver søndag er aflyst indtil videre, men møderne holdes stadig, selvom de ikke er offentlige.

Kollegianerrådet har kontortid og telefontid: Søndage fra kl. 20:00 til 20:45 på dets kontor på 1. sal i Fælleshuset "Eforen".

Uden for Kollegianerrådets telefontid kan Kollegianerrådet kontaktes per telefon eller mail.

Kollegianerrådets adresse, telefon og mail

Kollegianerrådet

Universitetsparken

Bygning 1197 ( kort )

Karl Verners Vej 2

8000 Aarhus C

Telefon: 89 42 75 00
E-mail: kollegianerraadet@gmail.com