Kollegianerrådet

Foto: Nikolaj Hawaleschka Stenberg

Kollegianerrådet varetager alumnernes interesser på Kollegierne og indgår i et tæt samarbejde med Kollegiernes Kontor i forbindelse med Kollegiernes drift. Rådet, der består af 4 medlemmer valgt for 2 år af og blandt alumnerne, indgår sammen med bestyrelsen for Parkkollegierne A/S i samarbejdsudvalget.

Rådets arbejde består bla. i at repræsentere alumnerne, udarbejde de månedlige prioriteringslister over ansøgere og at behandle klager. Formanden for rådet afholder ugentlige møder med den daglige leder hos Parkkollegierne A/S.

Desuden afholder rådet en række arrangementer, herunder de halvårlige valgmandsforsamlinger og den årlige Sankt Hans-fest i Universitetsparken.

Kollegianerrådets kontortid

Grundet COVID-19, er Kollegianerrådets kontor- og telefontid hver tirsdag er aflyst indtil videre. 

Kollegianerrådet har kontortid og telefontid: Tirsdage fra kl. 19:00 til 19:30 på dets kontor på 1. sal i Fælleshuset "Eforen".

Uden for Kollegianerrådets telefontid kan formanden for Kollegianerrådet kontaktes per telefon.

Kollegianerrådets adresse, telefon og mail

Kollegianerrådet

Universitetsparken

Bygning 1197 ( kort )

Karl Verners Vej 2

8000 Aarhus C

Telefon: 89 42 75 00
E-mail: kr@koll.au.dk