Brandvedtægt og gangarealer

Når man bor mange sammen lever man også med en forhøjet brandfare. Der gælder derfor en strengere brandvedtægt for kollegier end for almindelig beboelse.

Ifølge brandvedtægten skal indgange, trapperum, gange og nødudgange - herunder altandøre - være ryddet for genstande. Der holdes derfor uvarslede gangrydninger, hvor ting, som står fremme på gangene, vil blive fjernet. Den eneste undtagelse er, at der må være et lag sko, oven på skohylden.

Alle skal kunne leve og færdes på kollegiegangene. Brandvedtægten stiller dog visse betingelser til hvad der må opbevares på gangene; betingelser, som skal opfyldes:

  • Flugtveje (gange og trapper) være frie og ryddelige i hele deres bredde.
  • Der må ikke opstilles inventar eller genstande af nogen art overhoved (hverken reoler, madrasser, tøjstativer o.l.) - heller ikke på skohylderne.
  • Der må kun stå ét lag sko på skohylderne
  • Dørene for enden af gangene må desuden ikke holdes åbne med kiler, kroge, hasper o.lign., eftersom der er tale om branddøre, der skal være lukket, hvis der er brand.

I yderste konsekvens kan tilsidesættelse af brandvedtægten medføre opsigelse af lejemålet for enkelte alumner og for hele kollegiegange fratagelse af service som rengøring og mindre vedligehold.