Markedføringsreglement

§ 1. Al henvendelse ved værelsesdøre fra virksomheder, foreninger eller interesseorganisationer forbydes. Disse må henvende sig gennem dørtelefonanlægget.

§ 2. En virksomhed, forening eller interesseorganisation kan inviteres indenfor af en kollegianer som gæst. Dette betyder, at kollegianeren har det fulde ansvar for gæsterne efter husordens § 2.

§ 3. Såfremt en virksomhed, forening eller interesseorganisation indfinder sig på en gang, kan en kollegianer forlange, at disse forlader kollegierne. Såfremt dette ikke overholdes kan det føre til en politianmeldelse af til dels den enkelte person, men også den virksomhed, forening eller interesseorganisation de repræsenterer. Det er op til Kollegianerrådet at bedømme hvorvidt politianmeldelse skal indgives.

§ 4. Al opklæbning på glasfacader forbydes. Derudover skal alle opslag på kollegiernes opslagstavler dateres og må ikke opnå en størrelse større end 297 x 420 mm, eller hvad der svarer til et A3-ark.

§ 5. Der må kun ilægges to eksemplarer af samme trykte materiale i hver postkasse, medmindre det er direkte adresseret til flere beboere på samme gang.