Husleje

På Kollegium 1, 2, 3 og 6 er huslejen i 2023 fastsat til 3.254,00 kr. pr. måned. Huslejen er en anelse højere end på flere af Parkkollegiernes andre kollegier, fordi Kollegium 1, 2, 3 og 6 er blevet totalrenoveret. Særligt for Kollegium 1, 2 og 3 er, at alle værelser er udstyret med eget toilet og bad. Endvidere har kollegium 1 handicapvenlige værelser, hvor huslejen i 2023 er fastsat til 4.882,00 kr. pr. måned.  Kollegium 6 har bibeholdt fælles badefaciliteter, som er opgraderet til en luksusstandard. 

På de resterende kollegier, dvs. Kollegium 4, 5, og 7 og 9, er huslejen i 2023 fastsat til 2.765,00 kr. pr. måned. Huslejen for et dobbeltværelse er i 2023 fastsat til 4.978,00 kr, mens husleje for et 1½-værelse i 2023 er fastsat til 4.149,00 kr. Huslejen reguleres én gang årligt via nettoprisindeks.

Kollegium 8 står til renovering pr. 1.august 2023 og det er ikke muligt at leje værelser på dette kollegium.  Kollegium 8 bliver klar til udlejning pr.1.august 2024.

El, varme, vand og kabel-tv er inkluderet i huslejen.

Internet er fastsat til 10,00 kr. pr. måned.

Depositumet udgøres af en sum svarende til tre måneders husleje.

Hvordan betaler jeg?

Når du modtager din lejekontrakt, vil du også modtage en betalingslinje til betaling af depositum og 1. måneds husleje. Omkring den første 1. i hver måned, vil du modtage et huslejeindbetalingskort med posten. Det første huslejeindbetalingskort, du modtager, skal betales manuelt. I denne forbindelse skal du tilmelde dig betalingsservice, så betalingen fremadrettet kan foregå automatisk.

Vi gør atter særskilt opmærksom på, at at det første huslejeindbetalingskort, du modtager, skal betales manuelt.

Har du glemt at betale?

Hvis du ender i huslejerestance (dvs. ikke betaler din husleje), vil du modtage en betalingspåmindelse. Efter du har modtaget denne påmindelse, har du 3 dage til at indbetale huslejen. Hvis du efter fristens udløb endnu ikke har betalt din husleje, er vi desværre nødsaget til at ophæve dit lejemål.