Immatrikulationskontrol

At bo på Parkkollegierne er et privilegium, der alene tilfalder studerende ved Aarhus Universitet. Derfor gennemfører vi hvert halve år en såkaldt immatrikulationskontrol for at sikre, at du og dine naboer stadigvæk er studerende ved Universitetet.

Immatrikulationskontrollen annonceres ved opslag på blandt andet hoveddøre, gange og køkkener. 

Hvornår gennemføres kontrollen?

Ved indflytning og én gang hvert semester - som regel i februar/marts og september/oktober.

Hvad skal jeg gøre, når der er kontrol?

Du skal møde op på Kollegiernes Kontor, hvor du skal logge ind på Aarhus Universitets selvbetjening for at for at vise, at du stadig er indskrevet. Du skal huske at medbringe dit studiekort, så du kan bekræfte din identitet.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg kun er hjemme i weekenden?

Hvis du kun er hjemme i weekenden, hvor Kollegiernes Kontor er lukket, så kontakt Kollegianerrådet. Kollegianerrådet har mulighed for at foretagen kontrollen i weekenden efter aftale. 

Har du glemt at vise din indskrivningsbekræftelse?

Hvis du har glemt at vise din indskrivningsbekræftelse, vil du modtage en midlertidig opsigelse. Hvis du inden for rimdelig tid besøger Kollegiernes Kontor og bekræfter din indskrivning, annullerer vi opsigelsen.

Er du blevet opsagt?

Hvis du er blevet opsagt, kan det enten skyldes at du har glemt at vise indskrivningsbekræftelse, at du ikke har betalt din husleje, eller at din studietid ved Aarhus Universitet er ophørt. 

Når du er bevet opsagt har du 3 måneder til at flytte ud.