Fest på gangen

Fester på værelser eller gange skal varsles overfor de øvrige gange i kollegieblokken - typisk ved et opslag på deres branddøre. Varslingen skal ske ved opslag, senest 3 dage før festens afholdelse.

 

Af hensyn til de øvrige beboere, bør fester henlægges til weekender og aftener før helligdage, samt udenfor eksamensperioder (maj-juni og december-januar)

 

Se i øvrigt husordens § 4, litra c-e.