Cykelrazzia

Det er til stadig gene for nuværende beboere, når tidligere beboere glemmer at tage deres cykler med sig, når de flytter. Derfor foretages der en til to gange årligt en cykelrazzia, hvor ejerløse cykler fjernes.

Cykelrazziaen foregår efter en særlig procedure der sikrer, at du ikke får krænket din ejendomsret: Efter at cykelrazziaen er blevet behørigt varslet, sætter kollegiets ansatte hvide mærker på sadlerne på samtlige cykler i både de indendørs cykelrum og på cykelparkeringen udenfor. På mærket står der, at cyklen vil blive fjernet, såfremt mærket ikke fjernes inden udgangen af en passende periode.

De cykler der efter razziaens udløb stadig har et hvidt mærke på sadlen, fjernes derefter og køres til Politiet.

Har du fremlejet dit værelse, bør du afmærke din cykel med en meddelelse om, at du er bortrejst.