Pulterrum og opbevaring

Kollegium 1-6 har pulterrum med tremmer på lofterne. Kollegium 7-9 har opbevaringsrum i kældrene. I begge tilfælde opnås adgang ved benyttelse af almindelig værelsesnøgle.

Hold rodet nede for at minimere brandfaren og gøre plads for andre. Husk at sætte mærkater på dine ting og at tage tingene med når du flytter, da der til tider laves uvarslede rydninger.

Genstande må ikke opbevares udenfor pulterrum hhv. opbevaringsrum. Sker dette, vil det blive fjernet uden ansvar.